1. Mijn gift

Ik schenk eenmalig

  • Prenatale consultatie voor 9 vrouwen

  • Reanimatiekit voor premature baby’s

  • Transport en een keizersnede die het leven van 3 zwangere vrouw redt

of

Ik schenk maandelijks

Belastingvermindering

Door een gift te doen aan een goed doel zoals Memisa kunt u profiteren van een belastingvermindering van 45% in het geval dat het totale bedrag van al uw giften gedurende een jaar minimaal 40 euro bedraagt. Als u bijvoorbeeld een gift doet van 40 euro, betaalt u in werkelijkheid slechts 22 euro, omdat 18 euro kan worden afgetrokken van uw belastingen.U ontvangt een fiscaal attest per post in maart van het jaar volgend op uw gift.

2. Mijn gegevens

* Verplichte velden (deze gegevens zijn noodzakelijk om van uw fiscale aftrek gebruik te kunnen maken)

Respect voor uw privacy

We hebben uw gegevens nodig om uw fiscaal attest op te sturen.

Memisa hecht veel belang aan het respecteren van privacy en rechten van haar donateurs, alsook aan transparantie. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ofwel GDPR 2016/679) verbindt Memisa België zich ertoe de gegevens die haar worden toevertrouwd, te beschermen. Voor meer informatie kunt u ons gegevensbeschermingsbeleid raadplegen.

Als u niet langer informatie over onze projecten wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op:

De Meeûssquare 19
1050 Brussel - BELGIË
Tel: +32 24 541 540
E-mail : [email protected]

3. Mijn betaling

Zeer veilige betalingen met behulp van de 256-bit SSL-coderingsmethode, de hoogste beveiligingsstandaard.

Ik bevestig mijn betaling

Transparantie

U kunt ons jaarrapport en financieel rapport raadplegen via deze link.

Memisa houdt zich aan de Code voor Ethische Fondsenwerving, die tot doel heeft het Belgische publiek garanties te bieden voor de morele kwaliteit van fondsenwerving en de transparantie van de rekeningen.Deze website is 100% veilig.
Alle bankgegevens die worden gebruikt om de betaling te verwerken, worden gecodeerd met behulp van het SSL-protocol.
Onze donateursservice staat klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Wilt u liever een overschrijving doen?
U kunt uw gift ook overmaken op ons rekeningnummer:
IBAN: BE92 3100 9000 0023
BIC: BBRUBEBB